Vi gleder oss til at høre fra deg. Har du spørsmål i forbindelse med din søknad om jobb i Ekspress Bank, er du velkommen til å kontakte vår HR-avdeling

Vil du jobbe i Express Bank?

Ledige stillinger i Express Bank
Ledige stillinger finner du i vår jobbportal.
Ledige stillinger finner du i LinkedIn der vi legger ut alle utlyste stillinger fortløpende.


Vi foretrekker at du enten søker via jobbportalen, eller sender søknad på mail. Som regel blir du kalt inn på minst to intervjuer før du blir tilbudt en stilling. Det første intervjuet holdes av lederen for den aktuelle stillingen, mens det andre intervjuet er med deltakelse fra HR fortløpende. Alle kandidater får tilbakemelding fra oss skriftlig eller muntlig.

Express Bank som arbeidsplass
I rekrutteringsprosessen bruker vi testverktøyet Everything DISC i tillegg til samtaler, for å sikre et godt grunnlag for vår beslutning.

  • 6 ukers ferie i året
  • Pensjonsordning og helseforsikring i DNB
  • Arbeidsplass i nyoppussede lokaler midt i Oslo sentrum

Testverktøy
I rekrutteringsprosessen bruker vi testverktøyet Everything DISC i tillegg til samtaler, for å sikre et godt grunnlag for vår beslutning

Når du blir bedt om å fylle ut en Disc, har du rett til å:

  • kjenne formålet
  • vite hvor lenge rapporten lagres (6 måneder som søknaden)
  • vite om konsulenten er kvalifisert og sertifisert i DISC
  • vite til hvem og i hvilken form resultatet formidles
  • få detaljert og relevant tilbakemelding og dialog om resultatet av analysen

 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Om du har spørsmål i forbindelse med søknad om jobb i Express Bank, ta gjerne kontakt med vår HR-avdeling på jobb@ekspressbank.no eller +45 70 23 58 00.